Soms loopt het even niet zoals het hoort. Soms is een jongere opzoek naar zijn/haar passie. Soms moet een jongere er even tussenuit.
Via het netwerk van het jongerenwerk kunnen we vaak jongeren een plek bieden waar jongeren op hun eigen niveau en manier zich kunnen orienteren op hun toekomst. Oftewel, jongeren kunnen op die manier competentiegericht ervaring opdoen en zo met meer relevante bagage de arbeidsmarkt opgaan.

Participatiewet.
Sinds 2015 is de participatiewet van kracht gegaan. De wet schrijft voor dat jongeren/personen welke niet naar school gaan of geen baan hebben en hierdoor een uitkering ontvangen weer moeten doorstromen naar werk of school.
Sinds september 2015 biedt het jongerenwerk samen met het werkplein verschillende werkervaringsplekken waarbij in een half jaar tijd een jongere klaar gestoomd wordt om weer terug te gaan naar school of om (weer) aan de slag te gaan.

activeringslogo