Activering

Soms loopt het even niet zoals het hoort en komt een jongere thuis te zitten, omdat hij niet meer naar school gaat of omdat hij geen werk meer heeft. Sinds 2015 is de participatiewet van kracht. De wet schrijft voor dat jongeren/personen, welke niet naar school gaan of geen baan hebben en hierdoor een uitkering ontvangen, moeten doorstromen naar werk of scholing.

Via jongerenwerk Barkema en de Haan en hun netwerk kunnen we jongeren een traject bieden waarbij ze zich op hun eigen manier en niveau kunnen oriënteren op hun toekomst. Daarnaast hebben we een breed netwerk van werkervaringsplekken om jongeren gericht ervaring te laten opdoen. Om zo met meer relevante bagage terug te gaan naar school of de arbeidsmarkt. Het jongerenwerk biedt verschillende werkervaringsplekken waarbij in een half jaar tijd een jongere klaar gestoomd wordt om weer terug te gaan naar school of om (weer) aan de slag te gaan. Jongerenwerk Barkema en De Haan gelooft in betrekkelijk korte en afgebakende trajecten. 
Ook ontwikkelen we samen met partners in het werkveld verschillende projecten en trajecten. Hieronder een aantal voorbeelden van activering projecten. Wilt u meer informatie over activering neem dan contact op met Ronald de Haan