Hulp

Mensen die beroepsmatig met zorg te maken hebben, weten het. In 2015 is de invulling van de jeugdzorg nogal veranderd. Niet de landelijke overheid maar de gemeenten werden verantwoordelijk. Preventie is hierbij het toverwoord. Eerder hulp kunnen bieden en beter toegespitst op de situatie met snellere resultaten. Niet zo gek, want preventief werken is op de eerste plaats niet alleen veel wenselijker maar daarnaast is het ook vele malen goedkoper. Sinds die transitie houdt ook Jongerenwerk Barkema en De Haan zich bezig met jeugdzorg. Het werkgebied, maar vooral ook de visie en werkwijze van Jongerenwerk Barkema en De Haan sluiten goed aan bij deze nieuwe situatie.

Vanaf de start van onze organisatie houden we ons bezig met zorg voor jongeren. Dit omdat wij vinden dat jongerenwerk en jeugdzorg elkaar verstreken. Een belangrijke plek in dit geheel is aan de voorkant preventieve zorg. Dat doen we door naast de jongere te gaan staan en vanaf die plek het hele systeem te bekijken. Hierdoor krijgen we inzicht in alles wat die jongere beïnvloedt. Ouders, school, omgeving en ga zo maar door. Door onze pragmatische benadering zijn we in staat om maatwerk te leveren en snel tot resultaat te komen. Door deze gerichte werkwijze kunnen we veel vervolgzorg voorkomen en daarmee veel geld besparen.
Sinds februari 2018 zijn wij geaccrediteerd om jeugdzorg te bieden en uit te voeren (8 Rigg-product codes). Hierin werken we vanuit de kracht van de jongere, denken we pragmatisch en gaan we voor het resultaat. Ons team van jeugdhulpverleners heeft een brede basis van expertise en wordt ondersteund door orthopedagogen. Hierbij vinden wij het belangrijk dat er goed wordt gekeken naar de individuele behoefte van de jongere, zodat we elke traject afstemmen op de juiste hulpvraag. Ieder hulptraject heeft een kop en een staart waarbij alles wordt gerapporteerd en geëvalueerd.  

Jeugdzorg stopt als de jongere achttien jaar wordt, waarna de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) om de hoek komt kijken. In onderaannemerschap bij Coöperatie Dichtbij bieden wij ook WMO-trajecten aan, aan jongvolwassenen.