Buurtsportwerk

Als samenleving willen we graag gezond en vitaal zijn. Jongerenwerk Barkema en de Haan is er groot voorstander van om sportactiviteiten toe te passen in het werken met jongeren. Het doel hierbij is om de jongeren middels sport te laten activeren en participeren. Dat doen we door buurtsportwerk en het ondersteunen van (sport)verengingen en sportaanbieders.
Daarnaast gebruiken we sport ook vaak in hulptrajecten voor jongeren. Sport kan dan een uitlaatklep zijn voor jongeren, een stuk gezonde vrijetijdsbesteding zijn, maar ook kan het kracht en verbinding leggen waar een jongere veel aan heeft.

Jongeren vinden het leuk om dingen samen te doen, dus ook samen sporten. Niet alle jongeren zijn actief op het gebied van sport of lid van een sportclub. Jongerenwerk Barkema & De Haan heeft veel ervaring met het activeren van jongeren op sportgebied. Samen sporten met jongeren in een sportschool met als doel het doorbreken van een sociaal isolement. Of het organiseren van een sportevenement welke specifiek gericht is op inactieve burgers en jongeren. Of het organiseren van een voetbaltoernooi met als inzet binding tussen jonge asielzoekers en lokale jongeren. Allemaal voorbeelden van doelen waarbij je sport als middel kan inzetten. Het zoeken van lokale samenwerking in de omgeving is hier in vanzelfsprekend.
Wilt u meer informatie neem dan contact op met Ronald de Haan.
Hieronder een link van een mooi voorbeeld waar we binnen het buurtsportwerk aan werken. Tevens nog een link van een belangrijke partner binnen het sportwerk.