Het integraal Jongerenwerk is voor ons het klassieke jongerenwerk. Hier is het voor ons allemaal begonnen. Door de jongeren op te zoeken in hun eigen veilige omgeving kun je een veel beter beeld vormen van wat er speelt. We komen naar de jongeren via straatwerk en vindplaatswerk maar ook door het begeleiden van groepen en jeugdsozen. We spreken de taal van de jongeren, we kennen de Groninger jeugd en we weten dat je daar best heel goed afspraken mee kunt maken. Dit is een goed uitgangspunt om preventieve activiteiten uit te stippelen. Vrijetijdsbesteding, talentontwikkeling om maar 2 voorbeelden te noemen. Daarbij werken we nauw samen met vele andere relevante instanties. Jongeren moeten zich niet vervelen. Daar komt alleen maar gedoe van, zowel op individueel als groepsniveau.”

 

Integraal Jongerenwerk is voor Jongerenwerk Barkema en De Haan de basis geweest. Een onderdeel van het werk waarin ze bijzonder succesvol zijn geweest. Ook hier weer vanuit het principe; de jongere staat voorop. Door naast de jongeren te gaan staan en hun taal te spreken kom je tot betere resultaten. Je kunt je sneller aanpassen aan de specifieke behoeftes en de werkwijze er desgewenst op aanpassen. Kortom: maatwerk. In de loop der jaren zijn in deze discipline innovatieve werkwijzen ontwikkeld die inmiddels in de sector algemeen zijn geaccepteerd als werkmethode.

Integraal geeft al aan dat er meerdere partijen bij komen kijken. Dit is dan ook een belangrijk onderdeel in het gedachtegoed van Jongerenwerk Barkema en De Haan; Jongerenwerk doe je niet alleen, dat doe je met z’n allen.