Integraal Jongerenwerk

Door actief met jongeren aan de slag te gaan en hen op te zoeken in hun eigen omgeving kun je makkelijker met jongeren werken. Via straatwerk of andere vindplaatsen leggen we contact met jongeren. We spreken de taal van de jongeren, we kennen de jeugd. Zodra er contact is, is er een band en een basis voor samenwerking. Op twee hoofdvlakken wordt er met jongeren gewerkt vrijetijdsbesteding en talentontwikkeling. Hierbij werken we nauw samen met vele andere relevante partijen. Integraal werken is voor Jongerenwerk Barkema en De Haan een belangrijk uitgangspunt om tot resultaat te komen. Jongerenwerk doe je met zijn allen.

In de loop der jaren zijn in deze tak binnen Barkema en de Haan vele innovatieve werkwijzen ontwikkeld die inmiddels in de sociale sector algemeen zijn geaccepteerd als werkmethode. Een aantal voorbeelden zijn:
– Proactief in de relatie staan met jongeren en gaan voor het resultaat in plaats van het excuus
– Verbinding maken tussen preventie en hulpverlening
– Werken vanuit de kracht van de jongeren, jongeren staan centraal. Zelfrespect en toekomstperspectief zijn belangrijke uitgangspunten hierin.

Wilt u meer informatie of iemand spreken over de tak integraal jongerenwerk neem dan contact op met Ronald de Haan of Gerietha Wierenga.
hieronder twee linkjes naar projecten waar we gewerkt hebben of we op dit moment nog actief zijn.