Jongeren vinden het leuk om dingen samen te doen, dus ook samen sporten. Niet alle jongeren zijn actief op sportgebied of lid van een sportclub.
Jongerenwerk Barkema & De Haan heeft veel ervaring met het activeren van jongeren op sportgebied. Een voorbeeld hiervan is het jaarlijkse ZuppaFutsal evenement waar jongeren van 12 t/m 23 jaar aan meedoen, een groot deel van deze jongeren is geen lid van een voetbalclub.
Ook worden sportactiviteiten ingezet als binding tussen bijvoorbeeld jonge asielzoekers en locale jongeren. Samenwerking met sportverenigingen in de omgeving is vanzelfsprekend.