Goede hulp en informatie dichtbij de jongeren. Dit is het uitgangspunt van onze sociale werkers. Dit houdt in dat de werkers snel en deskundig jongeren van advies kunnen voorzien en indien nodig kunnen toeleiden naar hulp.
Daarnaast is het van belang dat hulp en informatie via de sociale media en info-sites laagdrempellig bereikbaar zijn.
Als jongeren in een hulpverleningstraject terecht komen kunnen de sociaal werkers functioneren als coach langs de zijlijn. Als coach wordt dan vooral gekeken naar de sociale omgeving en de mogelijkheden binnen de samenleving voor de jongere. Een jongere die zijn plek gevonden heeft reageert beter op een hulpverleningstraject dan een jongere die naast de hulpverlening ook in de samenleving zelf niet op het goede spoor zit.