Werken aan welzijn doe je met z’n allen. Burgers, gemeentes en organisaties moeten elkaar snel weten te vinden. De samenleving staat centraal en organisaties stellen zich complementair en gelijkwaardig op. Jongerenwerk Barkema & De Haan fungeert 

Voor ons staat hierbij buiten kijf dat de jongere altijd centraal staat. Verder kiezen we logischerwijs voor de integrale aanpak. Jongerenwerk Barkema & De Haan kent een groot en sterk netwerk van organisaties. Voor ons is de insteek om altijd de lijnen kort te houden zodat er snel gehandeld kan worden. Het snelle ingrijpen vinden wij van essentieel belang. In de eerste plaats omdat dat beter is voor de betrokken persoon, maar daarnaast ook omdat het veel kosten bespaart.

Op het gebied van gezondheid is voorlichting en educatie van groot belang. Jongerenwerk Barkema & De Haan heeft hierin een breed aanbod. Voorbeelden zijn social media, de training ‘Verantwoord alcohol schenken’.