Jongeren hebben hun eigen codes en dat vergt een hele specifieke wijze van benadering. Als je dat op de juiste manier aanpakt, valt er veel te bereiken. Aan de ene kant is er de face-to-face methode en daarnaast zijn er de nieuwe communicatiemiddelen internet en Social Media. We kunnen met name niet meer om Social Media heen, deze zijn ontzettend belangrijk voor jongeren.

Los van de manier waarop, zijn er vele verschillende situaties waarin er met jongeren gecommuniceerd moet worden. Jongerenwerk Barkema & De Haan kan hierin van betekenis zijn. We hebben hierbij ervaring met zowel individuele als groepsbenadering. Naast expertise op het gebied van Social Media hebben we ervaring met e-hulp.