Jongerenwerk Barkema & De Haan is van mening dat de jongere in een zo kansrijk en veilig mogelijke omgeving moet opgroeien. Jongeren moet je op een goede en gezonde manier hun tijd laten indelen. Daarbij moet ruimte zijn voor eigen invulling. Om dit mogelijk te maken is het essentieel dat de jongeren in de totale context worden benaderd. Daarbij is uiteraard de jongereninfrastructuur van belang en spelen in onze visie voorzieningen een zeer grote rol. Wij hebben veel ervaring op dit gebied. Zo zijn we gespecialiseerd in het opstarten en begeleiden van jeugdsozen, naschoolse activiteiten, keten en sportaccommodaties. Jongeren krijgen bij deze voorzieningen zo veel mogelijk eigen verantwoordelijkheid waarbij wij een ondersteunende en adviserende positie innemen. Wij opereren vraaggestuurd.