Vluchtelingen-migrant

Vluchtelingen

Vluchtelingen, we horen en lezen er veel over op social-media, kranten en het nieuws. Er gaan veel meningen en “feiten” rond, maar vaak klopt het niet of is de informatie onvolledig. Dus, hoe zit het nu eigenlijk?

Vele benamingen

In het nieuws worden er veel verschillende termen gebruikt. Migranten, vreemdelingen, asielzoekers, vluchtelingen, en statushouders. Elk heeft echter zijn eigen betekenis en zijn dus niet per definitie hetzelfde. Maar, wat betekenen ze dan wel?

 • Migrant: een breed begrip, maar in grote lijnen komt het erop neer dat de term “migrant” iedereen omvat die verhuisd van plek naar plek binnen of buiten landsgrenzen. De redenen voor migratie variëren. Een aantal voorbeelden zijn werk, studie en trouwen. De meeste migratie gebeurt via de officiële routes, dus met reisdocumenten en visa.
 • Vreemdeling: deze term is een juridische term voor iemand die niet de Nederlandse nationaliteit heeft. Deze wordt voornamelijk door de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) gebruikt.
 • Vluchteling: “iemand die in zijn of haar thuisland ‘gegronde vrees’ heeft voor vervolging op grond van ras, godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging, of het behoren tot een bepaalde etnische groep, en die in het eigen land geen bescherming krijgt.’. Deze definitie is vastgelegd in het Vluchtelingenverdrag van de Verenigde Naties (VN). Dit verdrag is opgesteld in 1951 en sindsdien zijn er meer dan 150 landen bij aangesloten.
 • Asielzoeker: iemand die om politieke dan wel economische redenen het land van herkomst is ontvlucht. Het verschil echter met een vluchteling, is dat bij een asielzoeker de vluchtelingenstatus nog niet bepaald is door de IND. Soms worden asielzoekers afgeschilderd als ‘illegalen’, maar het oversteken van de grens om asiel aan te vragen is niet illegaal en ieder persoon die een asielaanvraag doet dient, volgens de gemaakte afspraken, op zijn minst gehoord te worden.
 • Statushouder: is een vluchtelingen die, na screening door de IDN, in Nederland mag blijven. Zij ontvangen een tijdelijke (voor bepaalde tijd) verblijfsvergunning. Wanneer bij afloop van deze tijdelijke verblijfsvergunning nog steeds niet teruggekeerd kan worden naar eigen land, omdat het daar niet veilig is, wordt deze omgezet naar een definitieve verblijfsvergunning (voor onbepaalde tijd). In beide gevallen heeft de vluchteling een status en wordt daarom statushouder genoemd.

Cijfers

Om een voorbeeld te geven van hoe veel mensen er nu in werkelijkheid op de vlucht zijn gebruiken we 2019. Waarom? Hiervan zijn de meeste gegevens bekend. Laten we beginnen met het aantal vluchtelingen wereldwijd.

In het jaar 2019 waren er ongeveer 79,5 miljoen mensen die op de vlucht waren voor oorlog, geweld, en/of vervolging. Ongeveer 85% van deze mensen (63.750.000) wordt opgevangen in een ontwikkelingsland. Ook worden veel vluchtelingen vaak opgevangen in de regio. Zo worden er bijvoorbeeld meer dan 4 miljoen Syrische vluchtelingen opgevangen in onder andere Turkije, Libanon en Jordanië.

Vluchtelingenkamp

Zo veel vluchtelingen in de wereld, maar waar komen al deze mensen vandaan en waarom? In de top tien zien we de trend dat er in deze landen momenteel oorlog is of een ander vorm van conflict of onderdrukking. Het uitgangspunt is nog steeds 2019 en onderstaand de top 10:

 1. Syrië – 6.616.994
 2. Afghanistan – 2.728.858
 3. Zuid-Soedan – 2.234.834
 4. Myanmar. – 1.078.275
 5. Somalië – 905.122
 6. DR Congo – 807.380
 7. Soedan – 734.944
 8. Centraal Afrikaanse Republiek – 610.215
 9. Eritrea – 505.134
 10. Burundi – 381.515

Van de 79.5 miljoen vluchtelingen zijn er in hetzelfde jaar in totaal 675.670 asielaanvragen gedaan in de Europese Unie. Duitsland en Frankrijk vangen samen ruim 40% van dit aantal op, ten opzichte van ongeveer 3,3% wat in Nederland binnenkomt.

In 2019 heeft Nederland 22.533 asielaanvragen binnengekregen. Dit zijn asielaanvragen, dit betekent niet dat al deze mensen een verblijfsvergunning hebben gekregen.

Van het bovengenoemde aantal aanvragen is ongeveer 30% ingewilligd, 30% werd afgewezen of ingetrokken, en van de overige 40% van de aanvragen was er bepaald dat deze door een ander EU-land beoordeeld moesten worden, bijvoorbeeld omdat de asielzoeker daar al een asielaanvraag had lopen. Dit geldt echter alleen voor 2019 en is geen standaard voor elk ander jaar.

Op het moment worden asielaanvragen van mensen uit veilige landen en mensen die naar een ander Europees land worden teruggestuurd eerder in behandeling genomen. Aanvragen van ‘kansrijke’ vluchtelingen worden daardoor vaak veel later pas in behandeling genomen door de IND.

Wil je meer weten? Volg onderstaande link voor meer informatie: vluchtelingen_in_getallen_2020_v11.pdf (vluchtelingenwerk.nl)

Verblijfsvergunning, en dan?

Asielzoekers verblijven tijdens hun procedure in een asielzoekerscentrum (AZC). Hebben ze een verblijfsvergunning gekregen, dan komen ze in aanmerking voor belangrijke basisbehoeften zoals bijvoorbeeld huisvesting in Nederland. Krijg je geen verblijfsvergunning (overgrote deel) dan wordt je weer terug gestuurd naar het land van herkomst. Momenteel heeft de regering statushouders aangewezen als een groep met voorrang op verschillende voorzieningen/basisbehoeften, maar is van plan dit uit de wet te verwijderen.

Momenteel ligt het huisvesten van statushouders nog bij de gemeenten. Het Rijk geeft aan hoeveel statushouders er moeten worden gehuisvest. Dit is afhankelijk van het aantal inwoners binnen  gemeenten. Hierin spelen woningcorporaties een belangrijke rol, aangezien gemeenten zelf niet in het bezit zijn van huizen.

Naast huisvesting zijn er nog een aantal andere zaken die van belang zijn wanneer een status is verkregen. Allereerst kan de statushouder worden verplicht om in te burgeren (uitzonderingen daargelaten). Daarnaast is het mogelijk om werk te zoeken, al is hier soms een werkvergunning nodig naast de verblijfsvergunning. Tenslotte is er de mogelijkheid om een studie te gaan volgen.

Smartphone! Hoe dan?

Steeds vaker zien we vluchtelingen met een smartphone, veel mensen hebben hier een ongefundeerde negatieve mening over. Waarom krijgen statushouders deze dan?
Tegenwoordig is aan smartphone niet weg te denken uit ons leven. Voor een vluchteling is dit geen uitzondering. Integendeel, het valt voor velen van hen onder primaire levensbehoeften. Maar waarom is dit zo?

Stel je voor dat je op wereldreis gaat. Jouw smartphone stelt jou in staat om contact te onderhouden met familie, vrienden, of wellicht jouw verzekeringsmaatschappij. Daarnaast ben je op reis en zul je niet altijd de weg weten, een smartphone is ook in zo’n situatie vaak onmisbaar. Hoe vaak gebruik jij maps? Voor een vluchteling is dit niet heel anders, behalve de reden van reizen. Maar hoe komen deze mensen aan mobieltjes? Een veel voorkomende misvatting is dat je arm moet zijn om een vluchteling te zijn. Dit is niet altijd het geval. Een goed voorbeeld hiervan zijn de Syrische vluchtelingen. Deze mensen hadden vaak een normale baan met een normaal inkomen, maar hebben alles achter moeten laten vanwege de oorlog.

Notendop

Ben je iets wijzer geworden over het onderwerp? Hopelijk wel! Vergeet niet dat het onderwerp veel complexer is dan hierboven omschreven. Uiteindelijk gaat hier om mensen, niet alleen over termen en cijfers. Voor meer, en uitgebreide, informatie kun je onder andere terecht bij VluchtelingenWerk Nederland.

Bronnen:

Bescherming in Nederland | VluchtelingenWerk Nederland

Vluchten: Als thuis niet meer veilig is – Cordaid

Migranten, vreemdelingen en vluchtelingen: begrippen op het terrein van asiel en buitenlandse migratie (cbs.nl)

Vluchtelingen, asielzoekers, migranten: wat is het verschil? – Stichting Vluchteling

DPG Media Privacy Gate

Veelgestelde vragen over vluchtelingen | VluchtelingenWerk Nederland

Veelgestelde vragen over asiel aanvragen in Nederland (vluchtelingenwerk.nl)

Betekenis Statushouder (betekenis-definitie.nl)

Verschil asielzoeker, vluchteling en statushouder – Opvang vluchtingen in Scherpenzeel – Inwoners – Gemeente Scherpenzeel

Veelgestelde vragen over vluchtelingen | VluchtelingenWerk Nederland

https://ind.nl/Paginas/Inburgering-in-Nederland.aspx

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *