RIGG Product codes

Product code

Product naam 

Categorie

45A04

Individuele begeleiding basis

Ambulant 

52G07

Individuele behandeling laag frequent 

Ambulant 

45G01

Gezinsbegeleiding laagfrequent 

Ambulant 

45A49

Groepsbegeleiding basis 

Ambulant 

45A54

Groepsbegeleiding specialistisch 

Ambulant 

50G26

Specifieke doelgroepen 3: Behoud van en toeleiding naar onderwijsdeelname

Specifieke doelgroepen 

45G05

Specifieke doelgroepen 6: Gezinnen met geringe sociale redzaamheid 

Specifieke doelgroepen 

45G24

Groepsbegeleidingsprogramma jongeren zonder structurele overnachting

Intensief ambulant