Zoals bekend ondergaat ons zorgstelsel een ingrijpende transformatie. Zo gaat de jeugdzorg/hulp volledig naar de gemeenten. Voor vele gemeenten nieuw terrein. Wij hebben veel ervaring in het doorvoeren van die lokale aanpak, maar ook in advies op dit gebied

Ook is voor velen de verandering van aanbodgericht naar vraaggerichte zorg een onbekende aanpakswijze. Wij volgen deze insteek echter al jaren waardoor we al veel ervaring hebben op kunnen doen met deze aanpak.

logo_cjg