Talenten herkennen, ontwikkelen en inzetten. Zelfredzaamheid ondersteunen en versterken. Want onze samenleving wordt gedragen door burgers, jong en oud.
Onze sociaal werkers stimuleren de zelfredzaamheid van jongeren en spreken ze aan op hun talenten. Waar nodig wordt ondersteuning op maat geboden, soms door een klein steuntje in de rug of door een traject op maat uit te zetten.
De sociaal werkers zoeken de jongeren actief op en hebben kennis van groeps- en individuele begeleidingsprocessen.
Onze visie: Oplossingen maak je met z’n allen en daarom kiezen wij voor een integrale aanpak.