Samen met de opdrachtgever worden heldere afspraken en doelstellingen gemaakt. Deze afspraken en doelstellingen worden SMART geformuleerd om ze concreet en meetbaar te maken.

Wanneer u kiest voor Jongerenwerk Barkema & De Haan, dan kiest u voor:                                       Jarenlange kennis en ervaring
Bewezen kwaliteit
Transparantie op alle niveau’s
Een Integrale aanpak
Pro actief en outreachend
Participatie en activering van de Civil Society
Een HKZ gecertificeerde partner

Kortom, met Jongerenwerk Barkema & De Haan kiest u voor een realistische en verantwoorde aanpak waarbij het resultaat centraal staat.