Jongeren zijn uitstekend in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en voor hun omgeving. Wij gaan voor een samenleving waarin jongeren alle ruimte en steun krijgen om die verantwoordelijkheid daadwerkelijk te kunnen nemen. Wij zorgen voor de juiste handvatten, communicatievormen en know how om dit resultaat te bereiken.
Onze missie is een bijdrage te leveren aan een veilig en positief opgroei- en opvoedklimaat.