Missie en Visie

Missie:

Jongeren zijn uitstekend in staat om verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leven en voor hun omgeving. Wij gaan voor een samenleving waarin jongeren alle ruimte en steun krijgen om die verantwoordelijkheid daadwerkelijk te kunnen nemen. Wij zorgen voor de juiste handvatten, communicatievormen en ‘know how’ om dit resultaat te bereiken.
Onze missie is om een bijdrage te leveren aan een veilig en positief opgroei- en opvoedklimaat.

Visie:

Talenten herkennen, ontwikkelen en inzetten. Zelfredzaamheid ondersteunen en versterken. Want onze samenleving wordt gedragen door burgers, jong en oud.
Onze sociaal werkers stimuleren de zelfredzaamheid van jongeren en spreken ze aan op hun talenten. Waar nodig wordt ondersteuning op maat geboden, soms door een klein steuntje in de rug of door een traject op maat uit te zetten.
De sociaal werkers zoeken de jongeren actief op en hebben kennis van groeps en individuele begeleidingsprocessen.
Onze visie: ”Oplossingen maak je met z’n allen en daarom kiezen wij voor een integrale aanpak.”